14
Dum, Aug

sursă foto: damboviteanul.com

Eveniment

Precizări utilizare formular 084 „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că prin O.U.G 120/2021 a fost implementat sistemul național privind factura electronică în Romania.

Formularul 084 „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura” este formularul utilizat pentru înscrierea în Registrul RO e-factura. Înscrierea este obligatorie în cazul în care un operator economic optează pentru transmiterea facturii electronice în sistemul RO e-factura în relaţia B2B (către alt operator economic).

Formularul se completează şi se transmite prin intermediul serviciului electronic SPV “Spaţiu privat Virtual” disponibil pe portalul www.anaf.ro de către operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care optează pentru emiterea de facturi electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B) în condiţiile prevăzute de OUG nr. 120/2021.

Operatorii economici care au optat pentru utilizarea RO e-Factura sunt înscriși în sistem începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului F084 „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește si calitatea de destinatar al facturii electronice, în această calitate putând primi factura electronică însoţită de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.         

Operatorii economici pot sa renunțe la cererea privind înregistrarea in Registrul RO e-Factura pana la data înscrierii acestora in Registrul RO e-Factura, respectiv pana la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare, prin transmiterea unui nou formular (084), având bifată secțiunea IV "Renunțare la cererea privind înregistrarea in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronica (Registrul RO e-Factura)" şi completată cu numărul si data înregistrării formularului inițial (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura.

Operatorii economici care au renunțat la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura în termen nu vor mai fi înscrişi în acest registru.

Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare:

- prin intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual - Formularul Unic de Contact, Secţiunea Asistenţă şi îndrumare în domeniul fiscal;

- telefonic, apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60;  

Baza legală:                    

  • Ordinul 1.713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) “Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”;
  • OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (denumită ordonanţă de urgenţă), pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

 

 

 

Sursa: A.N.A.F.

 

 


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: