22
Mie, Sep

foto: economica.ro

Eveniment

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, proiectul de lege care reglementează condiţiile în care angajaţii îşi pot prelungi, la cerere, viaţa activă până la vârsta de 70 de ani.

"Proiectul este asumat de coaliţia de guvernare şi este un prim pas de reformă asumat prin PNRR privind crearea unui cadru legal care să permită opţiunea persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare să rămână active după vârsta de 65 de ani, stimulând valorificarea experienţei lucrătorilor vârstnici", a transmis Executivul.

În România sunt astăzi peste 102.000 persoane de peste 65 de ani care au contract de muncă sau raport de serviciu, conform declaraţiilor depuse de angajatori.

Potrivit Guvernului, proiectul urmăreşte, concret, câteva obiective:

- Avantajul competitiv al forţei de muncă aproape de pensie, se fructifică astfel experienţa vastă a angajaţilor, ajunşi pe cadrul legal actual, la vârsta pensionării;

- Echitate pentru cei care activează în sistemul public - reglementarea acestui cumul a fost cerută şi aşteptată în primul rând de angajaţii sectorului public şi reprezintă un angajament politic al coaliţiei, care acum devine realitate.

- Creşte baza de contributivitate la sistemul de pensii printr-o măsură stimulativă opţională - după împlinirea vârstei de 70 de ani, persoana poate solicita recalcularea pensiei în sistem public, avantajul constând în majorarea punctajelor lunare şi anuale;

- Determină instituţiile să-şi reaşeze politica de resurse umane - Pensionarea de la stat şi revenirea tot la stat, eventual pe funcţii special create, nu a fost niciodată şi nici nu poate deveni o politică de personal modernă, de tip european. Una din consecinţele evidente este că acest obicei blochează avansarea profesională a multor angajaţi, şi nu doar a celor foarte tineri, în instituţii dintre cele mai diverse;

Executivul susţine că proiectul vine în sprijinul tuturor angajaţilor care au vârsta de pensionare şi pot să-şi prelungească viaţa activă la cerere, nu au nevoie de acord din partea angajatorului şi se pot pensiona oricând în intervalul de până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Pentru cei care optează să activeze în sectorul public până la vârsta de 70 de ani sunt introduse o serie de reglementări speciale:

- Pensia nu poate fi cumulată cu salariul. Angajaţii din sectorul public care sunt şi în pensie au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să opteze fie pentru continuarea activităţii până la 70 de ani, cu suspendarea plăţii pensiei, fie pentru suspendarea contractului / raportului de serviciu şi intrarea în pensie.

- Pentru cei care nu îşi exprimă această opţiune în termenul prevăzut, intervine încetarea de drept a contractului individual de muncă, a raportului de serviciu sau actului de numire, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie vor fi recuperate de la pensionari.

Au fost introduse unele excepţii de la regula suspendării pensiei pe perioada activităţii ca salariat în sectorul public:

- persoanele alese în funcţii de autoritate sau demnitate publică sau celor pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituţie – excepţie introdusă pentru ca legea să fie constituţională (parlamentarii, primarii, şeful Inspecţiei Judiciare, Avocatul Poporului, membrii CCR etc.);

- persoanele care beneficiază de drepturi de autor;

- personalul didactic de predare pensionat încadrat în regim de plată cu ora;

- pensionarii încadraţi în gradul III de invaliditate;

- membrii Academiei Române;

- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;

- asistenţii maternali;

- îngrijitorii la domiciliu pentru persoana vârstnică.

Proiectul prevede obligaţii care revin angajatorului, precum şi sancţiuni pentru neîndeplinirea acestora:

- informarea salariaţilor cu privire la drepturile pe care le au prin acest act normativ;

- încetarea raporturilor de muncă dacă se constată neîndeplinirea de către angajat a obligaţiei de a opta între pensie şi salariu în termenul prevăzut, sub sancţiunea amenzii (100 000 lei);

- informarea casei de pensii competente asupra situaţiei celor care au optat pentru menţinerea în activitate în termen de 30 de zile de la exprimarea opţiunii, sub sancţiunea amenzii de 10 000 lei.

"Este un proiect care a parcurs etapa de consultări cu partenerii sociali, structurile asociative (UNCJ, AOR, AMR), precum şi reprezentanţi ai categoriilor profesionale vizate, care a integrat o parte dintre observaţiile formulate de ministere şi care ţine cont de decizii ale CEDO şi ale Curţii Constituţionale. Proiectul adoptat astăzi în şedinţa de Guvern va merge la Parlament spre dezbatere şi vom solicita dezbaterea în procedură de urgenţă", a mai arătat Guvernul.

Sursa: epochtimes-romania.com


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: