19
Sâm, Sep

Eveniment

Spitalul modular din Brașov, format din 56 de containere, ar trebui să pună la dispoziţia pacienţilor 27 de paturi ATI, să fie dotat cu laborator, staţie de sterilizare şi zone de decontaminare.

În primul rând însă, este nevoie de medici de specialitate, de Terapie Intensivă. Rămâne de văzut de unde vor fi aduși să lucreze în Spitalul modular.  

Asociaţiile Hera şi Dăruieşte viaţă au oferit proiectul architectural pentru construcţie, iar autorizaţia a fost eliberată. Găsim acum doar câteva containere aşezate în curtea Spitalului Judeţean Braşov.

,,După semnarea contractului cu firma câștigătoare pentru Spitalul modular, acesta trebuie să fie gata în termen de două luni de la predarea amplasamentului. Aceasta datează din 21 iunie. În concluzie, data la care trebuie să fie gata Spitalul modular din Brașov este 21 august!”, au explicat, pentru brasovtv.com, surse medicale.

Rămâne de văzut dacă până la data de 21 august se vor găsi atât aparatura necesară, cât mai ales medicii de specialitate.

Astăzi, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Brașov se lamentează prin intermediul unui comunicat de presă pe care îl redăm integral:

În primul rând, noi reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, ţinem să mulţumim Fundaţiei Herra, pentru implicarea în acest proiect, prin punerea la dispoziţie a documentaţiei şi Consiliului Judeţean Braşov, pentru susţinerea financiară.

Menţionăm că acest proiect este un plus adus sănătăţfi braşovene, servind întreaga comunitate, însă în ultima perioadă, am constatat cu stupoare că lucrurile au degenerat şi s-au politizat de către Fundaţia Herra şi anumiţi politicieni, susţinători ai acesteia.

Datorită acestui fapt, dorim să aducem anumite lămuriri opiniei publice şi implicit dumnealor (Fundaţiei Herra), care să lămurească o dată pentru totdeauna, starea de fapt cu privire la etapele derulării acestui proiect.

Considerăm că în contextul pandemic mondial actual sunt minimalizate eforturile corpului medical şi cele ale Conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, în favoarea unor dispute neconstructive, legate de realizarea acestui Spital Modular, care trebuie să respecte anumiţi paşi legislativi (fiecare etapă în definitivarea proiectului având nevoie de aprobările legale necesare: avize, autorizaţii etc).

Menţionăm că în ciuda tuturor dificultăţilor legatc de obţinerca documentaţiei complete (autorizaţiilor, avizelor - toate obţinute în regim de urgenţă) s-a rcuşit ca în data de 06 mai 2020, Serviciul de Achiziţii publice, să pregătească documentaţia şi să transmită invitaţia de participare, pentru procedura dc licitalie (negocierea fără publicarea prealabilă) firmelor ce aveau în portofoliu construcţii similarc (in număr de 4 firme).

După efectuarea acestor etape premergătoare obligatorii, s-a primit solicitarea expresă, de la mprezentanta Fundaţiei Herra - Dna. C.C., de a participa in calitate de observator la sedinţa de deschidere a ofertelor depuse, lucru care a fost aprobat de către conducerea SCJU Braşov.

De menţionat că, depunerea ofertelor s-a putut face până în data de 13 mai 2020, ora 10:00; orice ofertă depusă după acest termen neputând fiind luată in considerare conform Fişei de Date. Una dintre firmele invitate nu a depus oferta în termenul legal, fiind astfel descalificata.

La ora 11:00, aceeaşi dată 13mai 2020, a avut loc Şedinţa de deschidere a ofertelor, în prezenţa observatorului din partea Fundatiei Herra, Dna. C.C.

Pe parcursul Şedinţei au fost analizate toate ofertele depuse în termenul legal, incheindu¬se procesul verbal de deschidere a ofertelor Nr.13440/13.05.2020, unde a semnat şi Dna. C.C., reprezentanta Fundaţiei Herra, fără a formula vreo obiecţiune cu privire la desfăşurarea procedurii (atât din punct de vedere legal cât şi procedural).

Menţionăm că după finalul şedinţei de deschidere a ofertei, au apărut nemulţumiri ale reprezentantei acestei Fundaţii, referitoare la neprimirea în cadrul acestei licitaţii, a documentaţiei depuse după data limită, menționând chiar că „preţul pe care îl ofertau era mult mai rnic.-(lucru necunoscut nouă deoarece secretariatul instituţiei, doar a înregistrat primirea documentaţiei, după termenul limită; comisia constatând depăşirea termenului de deptmere şi considerând oferta neacceptabilă, aceasta rămânând nedeschisă).

La data de 14 mai 2020 a avut loc Şedinţa de negociere a ofertei cu societatea atlată pe primul loc, iar în data de 15 mai 2020 s-a redactat Raportul procedurii după care:

a) s-a demarat procedura şi s-a încheiat Contractul de Dirigenţie de şantier, fiind necesar un studiu de piaţă privind experienţa în lucrări de construcţii, eare să euprindă veritlearea tuturor luerărilor ce fac obiectul proiectului, contract încheiat la data de 15 iunie 2020.

b) s-au definitivat actele către Inspectoratul de Stat în Constructii în vederea aprobării demarării construcţiei, la data de 22 iunie 2020 când s-au transferat taxele aferente de 0.1% respectiv 0.5% din valoarea fără T.V.A a autoriza(iei de construire ( Adresa nr.196046/ 18 iunie 2020);

c) s-au stabilit următoarele etape respectiv pregătirea terenului, fiind necesară prezenţa tuturor operatorilor de utilităţi publice, a operatorului de iluminat public, deoarece în curtea spitalului se află 7 stâlpi, fiind necesară decuplarea acestora de la instalaţia electrică, doi dintre aceştia fiind inlăturaţi pentru a face loc, precum şi tăierea suplimentară a unui număr de 7 arbori, după ce iniţial au fost tăiaţi 25; cei 7 arbori tăiaţi suplimentar fiind marcaţi şi cubaţi de către personalul autorizat din cadrul Regiei Publice locale a Pădurilor Kronstadt, aprobare primită în data de 22 iunie 2020 (Adresa nr. 58042/22 iunie 2020), in aceeaşi zi incepând şi lucrarile de decopertare a şi pregatire a terenului conform Ordinului de începere a lucrarilor.

La final ca şi concluzii:

            Este dureros pentru noi, cei aflaţi acum în linia întâi, politizarea neconstructivă, în detrimentul sănătăţii locuitorilor din acest judeţ, un efort de a da societăţii braşovene o soluţie de salvare a vieţii, prin Inflinţarea celor 28 de paturi ATI (necesare mai ales acum în contextul acestei pandemii). Dovada politizării este relaţia dintre reprezentanta Fundaţiei Herra, Dna. C.C. şi reprezentantul unui anume partid (persoane care ne-au atacat in mijloacele media).

            Mai grav este insuflarea de către aceştia a unei idei nefondate, că o dată construit acest Spital Modular este şi funcţional, neţinând cont de dotările necesare care vor trebui achiziţionate tot din banii noştri sau din cei veniţi de la Uniunea Europeană. Ca şi costuri o unitate ATI funcţională (unitate însemnând: un pat, un ventilator, un monttur. 4 injectomate, 4 infuziomate etc.), ajunge la aproximativ 70.000 e, ceea ce inseanină că pentru 28 de unităţi ATI vor fi necesare 1.960.000 e (aprox. 10.000.000 Ron) şi acestea în afară de laborator, sterilizare, mobilier medical şi altele; suma totală pentru dePiina funcţionalitate ridicându-se la aprox. 18.000.000 Ron.

De asemenea, în atacurile permanente la adresa noastră, nimeni nu pune problema personalului, care va lucra în această zonă şi care va trebui suplimentat din cadrul personalului deja existent (acesta fiind deja la capătul puterilor).

            Si încă o dată, noi credem că este vorba de rea voinţă, din partea unor persoane care ne atacă in mod permanent fara a ţine cont de eforturile noastre de construire a acestui Spital Modular nefiind vorba de necunoaşterea legii achiziţiei publice, chiar in condiţiile Stării de Urgenţă sau de Alertă ( legea trebuind respectata in orice conditii, etapele unei achizitii publice neputand fi eludate).

            La final, noi cei în halate albe, considerăm că prin meseria noastră suntem apolitici, sănătatea fiind primordială pentru toată lumea, iar judecăţile părtinitoare ale anumitor forţe politice nu îşi găsesc locul în acest context.

Ne exprimăm speranţa, ca pe viitor, toate forţele politice să conlucreze pentru binele comunităţii noastre, fiind pe aceeaşi lungime de undă în ceea ce priveşte sănătatea, aşa cum o fac şi la nivel declarativ. Să ne gândim că fiecare dintre noi sau dintre rudele/cunoscuţii noştri pot ajunge să aibă nevoie de servicii medicale şi de aceea ar trebui ca toţi să ne străduim să le avem la cea mai înaltă calitate.

Cu respect, Conducerea SCJU Braşov."

Pe perioada pandemiei în ţară a fost ridicat spitalul modular de la Elias, Bucureşti, de Asociaţia Dăruieşte viaţă, în vreme ce autorităţilor le-a rămas doar să îl doteze cu ventilatoare. Abia după o lună de la finalizarea spitalului modular au reuşit să le aducă şi să primească şi cazuri mai grave. În ţară sunt 1356 de paturi ATI dedicate pacienţilor cu Covid 19.