18
Lun, Iun

Social
Instrumente
Caractere

Ministrul Educației modifică regulamentul pentru elevi, Liviu Pop a anunțat pe Facebook care este noul regulament pentru clasele I-XII. Printre deciziile luate se numără interzicerea folosirii telefoanelor mobile în timpu

l orelor și a efectuării serviciului pe școala. Noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar a fost aprobat de către ministrul educației și a fost anunțat pe Facebook de către Liviu Pop. Printre multiplele modificări aduse sunt faptul că „pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ”, „rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, nota sau punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale”, iar la articolul 198 se adaugă un aliniat care prevede interzicerea serviciului pe școala sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității.

 

REGULAMENTUL POATE FIN CONSULTAT INTEGRAL : AICI