04
Lun, Mar

sursă foto: mycta.ro

Eveniment

Ministerul Afacerilor Externe salută instituirea zilei de 3 martie ca „Ziua Solidarității româno-polone”, o inițiativă comună a miniștrilor afacerilor externe Bogdan Aurescu și Zbigniew Rau, care reflectă prietenia profundă și relațiile bilaterale ample de Parteneriat Strategic dintre cele două state.

Instituirea acestei zile a fost posibilă prin intrarea în vigoare astăzi, 14 aprilie, a Legii pentru instituirea zilei de 3 martie ca „Ziua Solidarității româno-polone” și adoptarea simultană a unei rezoluții în acest sens în Parlamentul polon.

Instituirea „Zilei Solidarității româno-polone” asigură cadrul pentru marcarea anuală a acestui moment prin organizarea, la nivel național și local, de acțiuni din sfera diplomației publice, culturii și educației, în vederea promovării și conștientizării legăturilor speciale dintre cele două state.

Data de 3 martie are un simbolism aparte în planul relației bilaterale, prin evocarea semnării, la București, la 3 martie 1921, a „Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă”, de către cei doi miniștri de externe de la vremea respectivă, Take Ionescu și Eustachy Sapieha, aceștia având deplinele puteri și susținerea fermă a șefilor lor de stat, Regele Ferdinand I și Mareşalul Józef Piłsudski, document prin care cele două părți se obligau să își acorde asistență armată în cazul unui atac neprovocat la frontiera lor de răsărit.

Convenția a marcat un moment de referință simbolic ce a contribuit semnificativ la întărirea prieteniei tradiționale și a legăturilor strânse dintre România și Polonia, precum și la consolidarea stabilității regionale.

Relația dintre cele două state se dezvoltă, în prezent, pe coordonate de predictibilitate și consecvență, precum și pe preocupări și interese de securitate comune, iar instituirea „Zilei Solidarității româno-polone” reiterează și intensifică colaborarea româno-polonă în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, reînnoit în martie 2015, și al Planului de Acțiune pentru intervalul 2022-2026 care baza pe care se dezvoltă o amplă paletă de contacte politico-diplomatice la toate nivelurile.

În actualul context geopolitic regional deosebit de tensionat, Polonia este un partener strategic cheie și un aliat de încredere al României. Legăturile strânse pe linie de securitate și apărare sunt dublate de o relație economică, inclusiv comercială, robustă, precum și pe o cooperare sectorială extinsă, în domenii precum infrastructură și conectivitate, energie, industrie, agricultură, muncă, protecție și incluziune socială, mediu, dezvoltare regională, cultură, educație, sport ș.a.

Cooperarea româno-polonă multidimensională și multifațetată a fost ilustrată recent și de cea de-a patra ședință comună de guvern, care a avut loc la 28 martie 2023, în București, eveniment care a transmis un nou semnal de consistență și solidaritate a relației bilaterale. Cu acel prilej, cele două guverne au abordat o gamă largă de problematici relevante în plan bilateral, regional, european și internațional, inclusiv pe fundalul noilor provocări de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

În acest context, demersurile pentru adoptarea „Zilei Solidarității româno-polone”, ce reafirmă și celebrează strânsa legătură dintre România și Republica Polonă, sunt salutare și constituie un prilej pentru extinderea și intensificarea în continuare a contactelor bilaterale, reamintind faptul că, în fața provocărilor geopolitice și de securitate cu care ne confruntăm, răspunsul comun rezidă în acțiuni solidare și coezive ale statelor aliate și partenere.

 

 

Sursa: mae.ro


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: