14
Dum, Apr

sursă foto: Primăria Brașov

Eveniment

Primăria va depune solicitare de finanțare la AFM pentru casarea a 5.000 de autovehicule.

Suma oferită pentru fiecare autovehicul este de 3.000 de lei -

Astăzi a fost prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, calendarul pentru implementarea programului Rabla Local la nivelul municipiului Brașov. Recent, Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că sesiunea de finanțare pentru administrațiile locale începe în 21 aprilie, dată de la care municipiul se va putea înscrie în program.

Conform comunicatului AFM, unitățile administrativ-teritoriale pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă prin intermediul aplicației informatice, puse la dispoziție de AFM, în perioada 21 aprilie 2023, ora 10:00 - 28 aprilie 2023, ora 23:59.

După încheierea contractelor de delegare încheiate de Administrația Fondului pentru Mediu cu unitățile administrativ-teritoriale și publicarea listei cu UAT-urile care au încheiat contracte de delegare, AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.

Conform ghidului de finanțare, AFM asigură 80% din stimulentul de casare, iar Primăria Brașov va cofinanța proiectul cu 20% din stimulent, astfel încât fiecare brașovean care vrea să scape de mașina lui veche va primi suma de 3.000 de lei.

Stimulentul pentru casare reprezintă suma nerambursabilă în cuantum de 3.000 lei acordată beneficiarului care a predat spre casare și radiat din circulație și din evidența fiscală un autovehicul uzat.

Pentru a putea beneficia de stimulentul de casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie o persoană fizică cu domiciliu în municipiul Brașov;

b) să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și să se afle în evidențele fiscale ale municipiului Brașov, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să nu fi obținut și nici să nu fie pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) să nu fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) să se angajeze să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) să se angajeze că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

După aprobarea regulamentului local de implementare a programului privind casarea autovehiculelor uzate și după obținerea finanțării, brașovenii vor putea să depună solicitările privind obținerea stimulentului de casare.

 


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: