08
Mie, Feb

Eveniment

Pe parcursul lunii noiembrie, inspectorii de muncă au aplicat în urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă, amenzi în valoare totală de 231.000 lei.

Având în vedere Strategia Națională privind reducerea incidenței muncii nedeclarate, inspectorii de muncă au realizat, în luna noiembrie, un număr de 170 controale, fiind depistate 19 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, pentru care un număr de 10 angajatori au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 120.000 lei, după cum urmează:

- pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, au fost sancţionaţi 6 angajatori,

- identificându-se 8 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. S-au aplicat 3 amenzi contravenţionale în valoare totală de 100.000 lei şi 3 avertisment scrise.

- pentru primirea la muncă a persoanelor fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii a fost sancţionați 2 angajatori (identificându-se 3 persoane în această situație), aplicându-se 2 avertismente scrise.

În controalele efectuate au fost identificați 7 salariați care au fost primiți la muncă în perioada în care aceștia au avut contractul individual de muncă suspendat, aplicându-se 1 amendă contravenţională în cuantum de 20.000 lei și 1 avertisment scris.

Pentru primirea la muncă a salariaţilor cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, a fost sancţionat 1 angajator (identificându-se 1 persoană în această situație), aplicându-se 1 avertisment scris.

În ceea ce priveşte respectarea prevederilor HG.905/2017 (privitor la completarea si transmiterea REVISAL) au fost efectuate un număr de 164 controale, în urma cărora au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale (1 amendă în valoare de 6.000 lei şi 1 avertisment scris).

Pentru celelalte nereguli depistate de către inspectorii de muncă în domeniul relațiilor de muncă, angajatorii au fost sancționați cu amenzi în valoare de 65.500 lei.

Tot în luna noiembrie, în domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii au efectuat un număr de 71 controale în urma cărora au fost sancționați pentru neconformitățile constatate un număr de 17 angajatori cu amenzi în valoare de 39.500 lei si 25 de avertismente.


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: