27
Dum, Nov

sursă foto: specialarad.ro

Eveniment

Plan de masuri ca urmare a declarării focarului de Pesta Porcina Africana la mistreț: Fond cinegetic nr.39 Cincu, județul Brașov.

Ca urmare a confirmării oficiale a Pestei Porcine Africane la un mistreț împușcat in fondul cinegetic nr.39 Cincu, aparținând de, AJVPS Făgăraș, județul Brașov, conform BA.12476/05.10.2022 LSVSA Brașov, Instituția Prefectului, împreuna cu DSVSA Brașov, a stabilit si dispus masurile necesare combaterii focarului, in cadrul ședinței CLCB Brașov .

Baza legislativa:

1. Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”),

2. Decizia 2003/422/CE privind aprobarea manualului de diagnostic al pestei porcine africane,

3. Regulamentul Delegat 687/2020 al comisiei de completare a Regulamentului 429/2016 in ceea ce privește normele de prevenire si control al anumitor boli listate,

4. Ordinul CLCB al județului Brasov,Nr.728/29.07.2019 a Hotărârea CNSSU nr 3/08.08.2018 a Deciziei CNCB nr 3/08.12.2018, Decizia CNSSU nr 1/2019.

1. Stabilirea zonelor de restricție :

In fondul de vânătoare in care s-a declarat boala, a fost stabilita zona afectata, formata din zona infectata cu o raza de 13 km de la caz, compusa din:

1. zona infectată cu o rază de 8 km în jurul cazului, în care sunt cuprinse următoarele localități din județul Brașov: Olteț, Viștea de Jos, Viștea de Sus Ucea de Jos, Corbi, Ucea de Sus, Feldioara, Rucăr, Dragus ,iar localitatile Gherdeal, Bruiu, Somartin, Arpasu de Jos, din judetul Sibiu.

2. zona tampon cu o raza de 5 km in exteriorul zonei infectate, zona in care sunt cuprinse: Toarcla, Cincsor, Voila, Sambata de Sus, Victoria, Cincu, Voivodeni , Dridif din județul Brașov, iar localitățile Arpasu de Sus, Carta, Nou Roman, Chirpar, Sasaus din judetul Sibiu.

Fonduri cinegetice învecinate : FC.24 Victoria, FC.42 Voila, FC.37 Soars-Barcut, FC. 43 Sambata, FC.38 Fagaras

Masuri stabilite in zonele de restricție:

Porci mistreț:

În zona infectata se vânează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu disloca efectivul, respectiv prin dibuire si panda intermen de 60 de zile. Vanatoarea in zona infectata se realizeaza cu vanatori autorizati, personal silvic, personal de vânătoare angajat, care vor fi instruite in acest sens de personalul abilitat.

Mistretii sunt transportati in conditii de biosecuritate la centrele de colectare, spatii frigorifice (daca exista aceaste spatii) necesare pastrarii carcaselor de mistreti in conditii igienice si de refrigerare. Se recolteaza probele de catre vanatori, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiti sau dupa caz, de catre medicii veterinari. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinatia caracaselor dupa cum urmeaza:

În cazul in care rezultatul examenelor pentru pesta porcina africana si pesta porcina clasica sunt negative, carcasa poate fi valorificata doar pentru consumul propriu al vanatorului. Partile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial;

În cazul unei carcase pozitive, acea carcasa, împreuna cu toate carcasele contaminate, aflate in momentul respectiv in acelasi spațiu de pastrare, se confisca si neutralizeaza prin ingropare sau ardere , sub supraveghere oficiala sanitara veterinara, gropile se vor efectua prin grija gestionarilor de vanatoare, amplasarea lor se va face conform consultariilor cu factori de decizie in acest sens – responsabili: DSVSA, DSP, APM, SGA, UAT si Fondurile cinegetice.

Mijloacele de transport pentru mistretii morti si cei cu rezultate de laborator PPA pozitive vor fi puse la dispozitie de gestionarii fondurilor cinegetice cadavrele/carcasele vor fi ambalate in saci de polietilena   care vot fi ingropati odata cu mistretii, transportul asigurandu-se cu mijloace etanse, care dupa utilizare se vor dezinfecta pentru a preveni raspandirea virusului- responsabili- Fondurile cinegetice.

Vanatoarea organizata in zonele afectate si in afara lor se realizează cu vanatori autorizati, personal silvic, personal de vanatoare angajat si cu alte categorii de personal care vor fi instruite in acest sens de personalul abilitat.

Se vor efectua inspecţii/patrulări zilnice pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi de către personalul propriu al fondurilor de vânătoare supuse restricţiilor.

Porci domestici:

În zona definita ca infectata se instituie următoarele masuri pentru porcii domestici:

- efectuarea unui recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatatiile;

- punerea sub supraveghere a exploatațiilor de porci;

- toți porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolati de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație;

- nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică;

- mijloace corespunzătoare de dezinfecție si, dacă este necesar, de dezinsecție să se utilizeze la intrările si ieșirile adăposturilor porcilor, precum si ale exploatației 

- măsuri de igienă corespunzătoare să fie aplicate de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

- toti porcii morti sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană si se găsesc în exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane;

- nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, si nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatatie de porcine;

- porcii, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu părăsesc zona infectată în scopul comerțului intracomunitar;

- carcasele tuturor animalelor care au dat un rezultat pozitiv fac obiectul transformării sub control oficial.

Masuri minime de biosecuritate ce trebuiesc respectate în timpul inspecţiilor/ patrulărilor/vânătorilor/după manipularea vânatului în toate fondurile de vânătoare de pe raza judeţului, precum si in cazul exploatarilor forestiere:

-mijloacele de transport pentru material lemnos vor fi supuse dezinfecției la ieșirea din pădure;

-drumurile de acces in fondurile de vanatoare vor fi supuse unei dezinfectii cu un utilaj agricol de stropit;

-schimbarea hainelor şi încălţămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare;

dezinfecţia locului unde s-a manipulat vânatul;

-ambalarea carcaselor/cadavrelor de mistreţi in ambalaje (saci) de plastic de unică folosinţă;

-neutralizarea mistreţilor cu rezultat pozitiv şi/sau negativ în direcţia pestei porcine africane;

-neutralizarea suproduselor nedestinate consumului uman (masa gastrointestinală , piele) de la mistreţi indiferent de rezultatul testului în direcţia pestei porcine africane;

-se interzice circulatia animalelor domestic (ovine, caprine, bovine, etc.) prin incinta padurii in zona afectata;

-se interzice recoltarea produselor tip „acccesorii ale pădurii” (ciuperci, fructe de padure, etc) in zona afectata

-se interzice accesul, din orice motive, a persoanelor neautorizate in zona afectata

Împreuna cu personalul din cadrul IPJ Brașov se va organiza controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de animale şi produse de origine animala precum si controlul privind respectarea de către persoanele fizice a interdicțiilor cu privire la accesul in zonele de restricție.

 

 

Sursa: D.S.V.S.A. Brașov


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: