30
Joi, Iun

sursă foto: ziarulfaclia.ro

Eveniment

Reminder ANAF! 30 mai 2022, termen limită de depunere a situațiilor financiare anuale pentru anumiți contribuabili.

D.G.R.F.P. Braşov informează contribuabilii faptul că, funcție de tipul entității raportoare, 30 mai 2022 este data limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, de către :

 - societățile,

 - societățile/companiile naționale,

 - regiile autonome,

 - institutele naționale de cercetare-dezvoltare,

 - subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

Celelalte entităţi, au obligația depunerii situațiilor financiare anuale astfel:

- în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, persoanele prevăzute la art.1, alin.(1)-(3) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare;

- în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar,  entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, au obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere (formular S1046).

Subliniem faptul că, se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, de către contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2021, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile financiare anterioare celui de raportare.

În vederea eficientizării procesului de depunere şi prelucrare  a situaţiilor financiare anuale, D.G.R.F.P Braşov  recomandă depunerea situaţiilor financiare în format electronic.

 

 

Sursa: ANAF


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: