09
Dum, Aug

sursă foto: Primăria Brașov

Eveniment

Zilele acestea a fost demarată proiectarea pentru realizarea lucrărilor de eficientizare energetică a altor 17 blocuri din municipiul Brașov, în cadrul programului social de sprijinire a familiilor cu venituri mici, prin termoizolarea blocurilor de locuințe în vederea reducerii cheltuielilor de întreținere a apartamentelor în care locuiesc aceste persoane defavorizate.

În prima etapă din acest an a programului au fost incluse 12 blocuri. La șase dintre acestea, lucrările au fost finalizate, iar la celelalte șase sunt în curs de derulare.

Imobilele incluse în etapa a II-a din acest program, în anul 2020, sunt următoarele:

- str.Fundăturii  nr.2, bl.1

- str.Fundăturii  nr.2, bl.2

- str.Fundăturii  nr.2, bl.3

- str.Fundăturii  nr.2, bl.4

- str.Fundăturii  nr.2, bl.5

- str.Fundăturii  nr.2, bl.6

- str.Fundăturii  nr.2, bl.7

- str.Fundăturii  nr.2, bl.8

- str.Fundăturii  nr.2, bl.9

- str.Fundătura Hărmanului nr.20

- str.Aleea Constructorilor nr.1

- str.Prunului nr.18

- str.Prunului nr.28B

- str.Mică nr.23

- str.Şcolii nr.11

- str.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.16

- str.Timiş-Triaj nr.20A

Categorii generale de lucrări (lucrările sunt adaptate la situația fiecărui imobil în parte):

- se desfac tencuielile degradate, se curăță rosturile dintre panourile de fațadă care s-au degradat;

- rosturile dintre panourile prefabricate se corectează și se repară;

- se desface hidroizolația și termoizolația de la nivelul acoperișului;

- se consolidează fisurile și zonele degradate ale aticelor prefabricate și ale câmpurilor panourilor prefabricate prin injectare și/sau aplicare locală de plase sudate;

- zonele în care s-a realizat izolarea termică a apartamentelor, fără autorizație de construire, se desfac în totalitate, în cazul în care acestea nu respectă normele și normativele în vigoare;

- pentru evacuările convectoarelor se demontează toate gurile de convectoare și se montează tubulatură de evacuare pe grosimea termosistemului, iar protecția gurii de evacuare se va monta pe fața exterioară a termosistemului. Se vor lua măsuri speciale pentru ca gurile de evacuare să nu producă încălzirea sau aprinderea termosistemului;

- se vor revizui instalațiile de gaz, dacă este cazul și cele de apă rece și apă caldă (la clădirile ce au transformat sistemul centralizat în sistem individual de apartament);

- balcoanele degradate cu armătură vizibilă, cât şi zonele unde s-au degradat panourile prefabricate de faţadă şi armătura a devenit vizibilă, se vor repara;

- se vor desface toate copertinele de peste ferestre ce s-au executat fără autorizaţie de construire;

- se aplică termosistemul unitar pe toată clădirea, inclusiv soclu, numai după ce s-a revizuit, s-a reparat, s-a curățat toată fațada clădirii. Termoizolația din zona soclului va coborî cu minim 30 de cm sub nivelul trotuarului de gardă;

- se va reface termoizolația terasei clădirii;

- se vor reface hidroizolația terasei clădirii și șorțul de tablă al aticului;

- se refac pervazurile ferestrelor;

- se reface trotuarul de gardă pe conturul clădirii.