26
Mar, Mai

sursă foto: antena3.ro

Eveniment

Procedura privind organizarea activității de colecatre a deșeurilor de la persoanele aflate în centrele de carantină instituționalizată, ca urmare a evoluției situației epidemiologice la nivel național, detrerminată de răspândirea COVID-19.

Deșeurile rezultate de la persoanele aflate în supraveghere în centrele de carantină instituționalizată din țară, care provin dintr-o zonă cu risc crescut (zona roșie), sunt considerate deșeuri potențial infecțioase.

Managementul deșeurilor persoanelor aflate în supraveghere în centrele de carantină instituționalizată va avea la bază prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012, chiar dacă compoziția acestor deșeuri este similară cu a deșeurilor menajere și vor fi gestionate după cum urmează:

a) Deșeurile rezultate nu vor fi colectate deferențiat ;

b) Toate deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, vor fi colectate împreună;

c) Pentru colectare se vor utiliza cel puțin doi saci, unul în interiorul celuilalt, sau mai mulți, în funcție de rezistența mecanică a acestora (preferabil de culoare galbenă pentru a fi ușor identificați;

d) După ce deșeurile sunt puse în saci (maximum ¾ ), aceștia se închis folosind mănuși de unică folosință. În cel de-al doilea sac trebuie să rămână și mănușile folosite la închiderea primului sac;

e) Sacii nu trebuie comprimați cu mâinile;

f) Se va evita accesul animalelor de companie la spațiile în care sunt depozitați sacii cu deșeuri;

Deșeurile ambalate vor fi stocate temporar într-un loc special amenajat, fără accesul persoanelor neautorizate, până la preluarea acestora.

4. Deșeurile ambalate, vor fi preluate de către operatori economici autorizați pentru transportul acestei categorii de deșeuri, respectând prevederile legale specifice în vigoare, urmând a fi tratate termic în stații de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute sau incinerate în stații de incinerare pentru deșeuri periculoase, cu aplicarea obligatorie a Principiul Proximității. Se recomandă a fi prioritară incinerarea, ca metodă de eliminare a acestor deșeuri.

5. Operatorii economici care colectează, transportă tratează sau elimină deșeuri provenite de la centrele de carantină instituționalizată sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru protecția personalului.

6. Durata pentru transportul și eliminarea finală a deșeurilor cu potențial infecțios nu trebuie să depășească 24 de ore.

7. Autovehiculele (cabina șoferului și spațiul de încărcare a deșeurilor) vor fi curățate și dezinfectate, utilizând produse biocide specifice, autorizate și neapărat aerisite corect.

Contactată telefonic, noua șefă a D.S.P. Brașov, Andreea Neculau, a spus că se va interesa care sunt procedurile urmate de instituția pe care o conduce, însă în cele 4 ore de când a fost contactată nu a oferit nici un răspuns.

Sperăm ca pe viitor, noua șefă de la D.S.P. Brașov, a patra șefă pe anul 2020, să reușească în cel mai scurt timp să se pună la punct cu informațiile din instituția pe care o conduce. 

Așteptăm în continuare punctul dumneaei de vedere și sperăm că procedurile de colectare a deșeurilor se aplică corect.