Eveniment

Ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru a avut loc astăzi, în județul Covasna.

 

Alături de președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, la discuții au participat și președinții celorlalte consilii județene din regiune, alături de primarii municipiilor reședință de județ și edilii nominalizați să reprezinte orașele și comunele din fiecare județ în parte.

Proiectele de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al A.D.R. Centru pe semestrul I al anului 2019 sunt:

1. Analiză privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru – stadiu, probleme, perspective.

2. Informare privind implementarea instrumentului DLRC (Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității) la nivelul Regiunii Centru, respectiv Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban a POR 2014-2020.

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării ADR Centru ca partener în proiectul SMEs INNOVATE - SMEs Innovation Network to foster Open collaborations across Value-chains in the field of Advanced Technologies/ Reţea de Inovare a IMM-urilor pentru încurajarea colaborărilor pe de-a lungul lanţurilor de valoare in domeniul Tehnologiilor Avansate.

4. Informare privind pregătirea perioadei de programare 2021-2027 – direcțiile propuse pentru dezvoltare, demersuri realizate, stadiul negocierilor.

5. Informare privind elaborarea documentelor regionale de planificare şi programare pentru perioada 2021-2027. Dezvoltarea portofoliului regional de proiecte.

6. Notă privind pregătirea portofoliului regional de proiecte privind drumurile județene prioritare pentru finanțare în perioada 2021-2027.

7. Raport privind implementarea proiectului CREHUB finanțat prin Programul de cooperare teritorială INTERREG EUROPE și posibilități de multiplicare a rezultatelor acestuia. 

8. Informare privind activitățile ADR Centru realizate pentru îmbunătățirea perceptiei societatii civile asupra impactului proiectelor de dezvoltare sustinute din fonduri europene.