24
Vin, Mai

cyd.ro

Eveniment

Direcția de Asistență Socială Brașov anunță depunerea cererilor pentru acordarea tichetelor valorice în valoare de 1.500 de lei, în cadrul proiectului ”Trusou nou-născut”.

Cererile și actele doveditoare semnate și datate se pot depune începând de luni, 18 martie 2019, fie la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, strada Panselelor nr 23 (program: luni, marți, miercurișivineri 08.30-15.30 șijoi 08.30-17.00), fie prin corespondență poștală, fie prin e-mail, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în format scanat.

În baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 664/2018, republicată, persoanele îndreptățite să beneficieze de tichetele valorice pentru nou născut trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Cel puțin unul dintre părinți (sau părintele singur) să aibă domiciliul stabil pe raza Municipiului Brașov de cel puțin 1 an înainte de data nașterii copilului;

Nașterea copilului este înregistrată la o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de pe raza Municipiul Brașov;

Solicitantul nu are datorii neeșalonate față de bugetul local. 

Actele necesare sunt:

Cerere tipizată;

Actul de identitate al solicitantului (copie și originalul pentru verificarea conformității);

Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și originalul pentru verificarea conformității);

Certificatul de naștere a copilului (copie și originalul pentru verificarea conformității);

Actele menționate mai sus sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea acordării tichetelor sociale. 

Tichetele valorice în valoare de 1.500 lei se vor distribui după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pentru  anul 2019, pentru  copiii născuți de la 01 ianuarie 2019 și până la data implementării proiectului prin acordare de produse. Precizăm că potrivit hotărârii de consiliu local, programul constă în acordarea unui pachet de produse, iar acordarea tichetelor este o excepție, având în vedere faptul că bugetul local, din care se finanțează această cheltuială, nu poate fi aprobat înaintea bugetului național, care nici în acest moment nu este promulgat.

Pentru relații suplimentare puteți contacta DAS Brașov la nr. de telefon 0368-469995, int. 841, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, din str. Panselelor, nr. 23, potrivit unui comunicat de presă a Direcției de Asistență Socială Brașov.