Sursa foto: Brașov TV

Economic
Instrumente
Caractere

Program de formare profesională ,,Sef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență’’ pentru agenții economici și instituțiile publice.

Camera de Comerț și Industrie din Brașov organizează un curs de specializare pentru postul de șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență.

Cursul are o durată de 160 de ore: 54 de ore teorie și 106 ore de practică și se va desfășura la sediul CCI din Brașov.  Cei care doresc să se înscrie trebuie să aibă diplomă de Bacalaureat. La finalul orelor de pregătire cursanții vor beneficia de un certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Printre cele mai importate competențe dobândite în urma absolvirii cursului sunt: coordonarea activitățiilor în situații de urgență, analizarea situației la locul evenimentului, stabilirea tehnicilor de intervenție în situații de urgență.

Toate instituțiile și agenții economici au obligatia conform Legii să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U.