25
Lun, Iun

Economic
Instrumente
Caractere

   10 cursuri de formare profesională vor organizate în luna septembrie la Brașov. Acestea vor începe în perioada 21 - 28 septembrie.

Șomerii braşoveni se pot înscrie gratuit în această lună la 10 cursuri de formare profesională pentru meseriile : administrator pensiune turistică, agent securitate, brutar, bucătar, contabil, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, manager proiect, manichiurist -pedichiurist și ospătar.

Documentele necesare Înscrierii la un program de formare profesionala sunt:

 

•             actul de identitate, în original şi copie;

•             certificat de naştere, în original şi copie;

•             actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;

•             actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice

•             cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;

•             recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

 

                Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brașov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124