30
Joi, Mai

BrasovTV.com

Politic

       În acest moment este în plină desfășurarea ședința de plen a Consiliului Județean Brașov. În urmă cu câteva minute, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov pe anul 2017 a fost supus la vot, iar consilierii au votat în unanimitate!

Bugetul general al Județului Brașov se prezintă astfel:

Tip de buget 2017        Venituri  mii lei        Cheltuieli mii lei

Bugetul local                           315.598                    402.705

Bugetul instituţiilor

publice și activităților

finanţate integral sau

parţial din venituri proprii

                                             398.024                     420.097

Bugetul creditelor interne         29.432                        29.432

Bugetul fondurilor

externe nerambursabile                193                           222

Buget general 2017                   743.248                       852.457

 

 

Deficitul bugetului general al Județului Brașov,

în sumă de 109.208,78 mii lei, va fi acoperit în execuție din:

  • excedentul bugetului local
  • excedentele bugetelor instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii
  • excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile rezultat la finele anului 2016

 

Sume repartizate CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV prin Legea Bugetului de Stat nr. 6/2017:

Cote defalacate din impozitul pe venit (11,25%): 109.554 mii lei

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 18.5%): 48.640 mii lei

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate: 68.764 mii lei

Sume defalcate din TVA - drumuri 9.410 mii lei

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (27% din județ): 12.696 mii lei

TOTAL 249.064

 

 

SĂNĂTATE

repartizarea transferurilor pe unități sanitare finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov

TOTAL 42.253 mii lei

Consiliul Județean Brașov – cheltuieli de capital spitale 19.444 mii lei

Unitatea de Asistență Medico-Socială Sânpetru 1.088 mii lei

Spitalul Clinic de Copii Brașov 2.995 mii lei

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov 334 mii lei

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov 10.842 mii lei

Spitalul Clinic Obstetrică Ginecologie Dr. I. A. SBARCEA Brașov 4.067 mii lei

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov 2.594 mii lei

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov 887 mii lei

 

ASIGUR ĂRI ŞI ASISTENŢ Ă SOCIAL Ă

TOTAL 116.608 mii lei

Cheltuieli de personal 37.500 mii lei

Cheltuieli materiale 11.115 mii lei

Transferuri între unități ale administrației publice - transferuri curente 3.579 mii lei

Transferuri între unități ale administrației publice - transferuri de capital 100 mii lei

Asistență socială 63.314 mii lei

Cheltuieli de capital 1.000 mii lei

 

TOTALUL de 116.608 mii lei se distribuie astfel:

Consiliul Județean Brașov -  1.000 mii lei pentru finanțarea proiectelor sociale (după modelul celor de cultură și sport)

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru 3.679 mii lei

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 111.929 mii lei

TRANSPORTURI

investiții de infrastructură:

AEROPORT 56.484 mii lei

DRUMURI 63.843 mii lei

VIDEO:


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: